Navigácia

Partners


Štvrtok 24. 1. 2019

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Vážení návštevníci,

  na tejto stránke máte prístup k internetovej ŽK.

  Ostatné informácie nájdete na adrese:

  http://www.zssucha.eu

 • 18. 3. 2011

  V utorok, dňa 8.3.2011 sa v kultúrnom dome v Suchej nad Parnou konali slávnosti ukončenia fašiangového obdobia. Celú akciu moderoval p. Stanislav Martinkovič. Jeho humorné slová rozosmiali všetkých divákov. Na úvod vystúpil pásmom ľudových piesní a básní folklórny krúžok za základnej školy pod vedením Milady Krajáčovej. Suchovský spevácky zbor, ktorý diriguje Alena Baranovičová, pokračoval piesňami a vtipnými veršami od Blahoslava Hečka. Pochovávanie basy spolu s dychovou hudbou Suchovanka nacvičili mladí suchovskí hasiči.

 • Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú na exkurzii vo Viedni, ktorú organizuje Mgr. Emília Jurišová

  http://www.zssucha.edu.sk/rakusko.swf

 • Dňa 25. októbra 2010 sme usporiadali zaujímavé podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc pod názvom „Zahrajme sa a učme sa pomocou kníh“. 

       Tohto podujatia sa zúčastnili žiaci 3. ročníka, 1. ročníka a žiaci školského klubu.

       Podujatie prebiehalo nasledovne:

       Žiaci 3.A a 3. B sa učili netradične. Celé vyučovanie sa nieslo v duchu skupinového vyučovania a vzájomnej spolupráce.

       V úvode boli oboznámení so zmyslom tohto dňa.

  Každá skupina dostala text, ktorý mali prepracovať na maľované čítanie, podčiarknuté slová nahradiť obrázkom. Táto téma im bola veľmi blízka, pretože atmosféra pri tvorbe prác bola úžasná, tvorivá a zažili príjemné a veselé chvíle.

 • Dňa 23.10.2010 sme na obecnom úrade v Suchej n/P. uvítali do života nového človiečika Miroslava Dobiáša. Pán starosta František Oboril, matrikárka Mária Izakovičová a kultúrna referentka Helena Tajcnárová sa prihovorili rodičom a ich dieťaťu vľúdnymi slovami.  Krojované deti z folklórneho krúžku pod vedením M. Krajáčovej, Johana Hečková a Mária Pluhárová mu zaspievali uspávanku Zahrajte mi tichúčko. Anna Fridrichová  zarecitovala báseň. Malý Mirko dával svoj deň dostatočne najavo občasným krikom. Nakoniec sa rodičia a bábätko spolu s účinkujúcimi deťmi odfotili.

 • Pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripravil Obecný úrad v Suchej nad Parnou našim dôchodcom dňa 17.10. 2010 pekné nedeľné popoludnie. Pán starosta František Oboril sa im prihovoril svojim slovom, deti z folklórneho krúžku pod vedením Milady Krajáčovej ich potešili peknými piesňami a básňami. Duo spievali Mária Pluhárová z V. ročníka a Johana Hečková z III.B – piesne Vyvandroval Janko a Z Východnej dievčatá. Pieseň Čerešničky si spolu s nimi zaspievali ďalšie deti z folklórneho krúžku. Prváčky - Mária Slúková, Natália Krupanská, Elena Schwarzová, druháčky – Tatiana Minarovičová , Petra Pazúrová, tretiačky – Nikola Horváthová, Nikoleta Muchová, Nikol Jakušová a štvrtáčka Alexandra Jakušová. Básne boli venované šedinám, múdrosti a láske.  Päť dievčat im predviedlo aj moderný tanec, ktorý s nimi nacvičovala Katarína Krajčovičová ml. Pán starosta zablahoželal jubilantom a odovzdal im darčeky. Potom už nasledovalo oceňovanie – pani Fabianová a pán Štefánek,  predsedovia JDS v Trnave odovzdali in memoriam pre Zefirína Hečka za prínos kultúry zborovej piesne, ktorý prevzala jeho manželka Mária Hečková, ďalšie ocenenie dostal spevácky zbor SSZ a hudobná skupina Dodo. Občanom sa prihovoril i pán Michal Blažo, predseda dôchodcov v Suchej nad Parnou. Dôchodcom do tanca vyhrávala dychová hudba Suchovanka.

 • Bol zverejnený školský poriadok platný pre školský rok 2010/2011

  http://www.zssucha.edu.sk/poriadok2010.pdf

 • Bol zverejnený aktuálny rozvrh hodín na školský rok 2010/2011.

  http://www.zssucha.edu.sk/rozvrh/Export/index.html

 •        Každý rok sa striedajú štyri ročné obdobia. Pre každé ročné obdobie je charakteristická istá činnosť ľudí. Tak napríklad pre zimu - Vianoce; pre jar - vítanie tohto ročného obdobia a Veľká noc aj z hľadiska kresťanského; pre leto - žatva a s ňou spojené oslavy bohatej úrody - Dožinky; pre jeseň - zber úrody a oslava s tým spojená - Vinobranie.

         V základnej škole v Suchej nad Parnou už druhý rok žiaci štvrtého ročníka /školský rok 2009/2010/, pod vedením pani učiteľky Želmíry Mišovej a Evy Pohrebovičovej pripravili vítanie jari. Tento školský rok to vyšlo na posledný piatok mesiaca marec /26.3.2010/.

 • Naši žiaci pod vedením pani Mgr. Heleny Dujničovej a Milady Krajáčovej pripravili program ku Dňu matiek.

  1. časť

  2. časť

  3. časť

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou
  Suchá nad Parnou 55, 919 01
 • Riaditeľna +421 33 5580155 Fax +421 33 5352861
  Zborovňa + 421 33 5352862
  Ekonómka, Školská jedáleň +421 33 5580358
  Materská škola +421 33 5580192

Fotogaléria