Navigácia

Objednávka pomôcok

Odporúčané sady

Štvrtok 29. 7. 2021

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Novinky

 • Poďakovanie

  Milí žiaci, kolegovia, rodičia našich žiakov!

  Máme za sebou netypický školský rok so striedaním prezenčného a dištančného vzdelávania, s rôznymi neustále sa meniacimi protipandemickými opatreniami. Našťastie sa nám podarilo spoločne ukončiť ďalší školský rok bez závažných udalostí. Život nám pripravil prekážky a my sme sa ich učili prekonávať – aj o tom je škola. A aj keď sa nám zdali niektoré opatrenia nepochopiteľné, nakoniec nám umožnili prísť úspešne do cieľa.

  Ďakujeme všetkým pani učiteľkám v škole i v škôlke, pánom učiteľom, pani asistentkám, odborným zamestancom, pani upratovačkám, pani kuchárkam, pánovi školníkovi a pani ekonómke za spoločne prežitý školský rok.

  • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákonov o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré menia podmienky dotácii na stravu v ŠJ.

   Od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:
   • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ
   • doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v
 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Letný školský klub detí.

  V priebehu uplynulých týždňov neostali brány našej školy zatvorené a privítali sme prvostupniarov v letnom šklskom klube, ktorý organizovali naše pani vychovávateľky zo školského klubu, učitelia a ped. asistentky v termíne od 1.7.2021 do 16.7.2021

  Počasie bolo naozaj krásne a tak si naše deti mohli užiť množstvo aktivít, kopec zábavy, smiechu, šikovných rúk a vytvorili si nové priateľstvá. Vytvátrali spolu ročné obdobia, vyrábali si ručne vlastný papier, súťažili v športových disciplínach, skúmali prírodu a kolobeh vody v prírode, zoznámili sa so životom hmyzu, spoznávali chotárne časti Suchej nad Parnou, boli na exkurzii spojenej s workshopom v Slovenskej ľudovej majolike v Modre a v Ekoparku Rybársky dvor pri Piešťanoch.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozlúčková grilovačka. Deviataci sa 29.6.2021 zabávali so svojimi učiteľmi a pripravili fajnovú grilovačku. Pre učiteľov pripravili hru PRAVDA-ODVAHA a vyzvali ich do rôznych športových súťaží - UČITELIA vs. ŽIACI. Spoločne sme si užili neskutočne veľa zábavy.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozlúčka s deviatakmi. V posledný deň škol. roka - 30.6.2021 sa naši deviataci oficiálne rozlúčili so základnou školou.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň hier - 25.6.2021.

  Na konci školského roka 2020/21 sa školským dvorom ozývali radostné výkriky žiakov 1. stupňa. Naši šikovní deviataci pre nich pripravili 8 súťažných stanovíšť - Metlobal, Presný ako hodinky, Opičia dráha, Vodné hry, Lektvary, Farmári, Siláci a Trefa. Deti sa zabavili pri rôznych hrách, kde sa preukázala ich šikovnosť, obratnosť, presnosť, spolupráca v skupinách, kolektívny duch, odvaha a iné. Počas dňa sa mohli občerstviť sviežimi limonádami, ktoré pripravili pre nich deviataci.

 • Na jeseň 2019 sme získali grant 5000 eur na projekt Učíme sa pre prírodu a pomáhame celej dedine vďaka tomu získal od Nadácie VÚB. Cieľom projektu bolo rozšíriť povedomie žiakov o životnom prostredí a ekológii prostredníctvom tvorivých aktivít spolu s rodičmi a ostanými obyvateľmi obce. Chceli sme tak medzi žiakmi aj v obci vytvoriť atmosféru tvorivej spolupráce, zveľadiť životné prostredie obce, zviditeľniť jej prírodné a kultúrne hodnoty a tým zvýšiť povedomie o životnom prostredí nielen u žiakov ale aj u celej širokej komunity.

 • Milí žiaci,

  aj počas prázdnin môžete byť vystavení rôznym nástrahám internetu. Jednou z nich je aj kyberšikana. Informácie ako sa správať a čo robiť nájdete v priloženom letáčiku.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Letná atmosféra u prvákov. Prváci nás pravidlne zásobujú fotkami svojich výtvarných prác. Už sa nevedia dočkať prázdnin a vytvárajú si v triede pravú letnú atmosféru. V I.B triede p. uč. Mišovej hreje veselé ručičkové slniečko a prvácke slniečka. Na nástenku pribudli výkresy žiakov na tému Cestujeme na dovolenku. V I. A triede p. uč. Valnej dozreli čerešničky, rozkvitli kvety, sadili sa izbové rastlinky, na nástenku pribudli výkresy krásnych pávov.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projektové vyučovanie dejepisu v 5. ročníku.

  Žiaci V.A a V.B triedy sa počas hodiny dejepisu predviedli v projektovom vyučovaní. V areáli školy pre nich p. uč. Dzureková pripravila úlohy zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, opakovanie poznatkov o historických prameňoch a písmach mnohé iné úlohy. Žiaci vytvárali stredovekú listinu s pečaťou, zadeľovali nájdené pramene, riešili úlohy k novinám z rôznych období a krajín a vytvárali si ručne papier. Výroba papiera mala u žiakov najväčší úspech. Pri jednotlivých stanovištiach robili odborný dozor vybraní žiaci 9. ročníka.

 • Tohtoročný MDD žiaci strávili v rámci svojich triednych kolektívov. Užili si ropzrávky, hry, opekačky či iné zábavy. Žiaci 9. ročníka si vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce - na školskom dvore domaľovali niekoľko hier pre našich žiakov, za čo im ďakujeme. Samozrejme aj oni si potom užili spoločnú zábavu. Dobrý kolektív a spoločne strávené chvíle sú predsa na nezaplatenie.

 • Najnovšie hlásenie zo školských záhonov: Hrášok a jahody krásne rozkvitli, kalerábové hlavičky už vykúkajú z hliny a rajčiny a papriky sa pekne ujali. Pod starostlivým dohľadom našich klubárov sa zeleninke veľmi darí. Deti si pochutnávajú na prvej úrode a tešia sa zo svojich úspechov v pestovaní.

  Aktivity boli realizované z projektu Učíme sa pre prírodu a pomáhame celej dedine, podporeného Nadáciou VÚB.

 • Na hodinách výtvarnej výchovy sa našim žiakom podarili tieto krásne výtvory.

 • Zber papiera do 4.6.2021 (vrátane)

  Oznamujeme, že zber papiera sa v našej škole končí v piatok 4.6.2021. Papier je možné doviezť ešte aj v piatok do 16.30 hod. S pozdravom vedenie školy.

 • Oznamujeme rodičom, že pre prihlásené deti bude v prevádzke letný školský klub

  v termíne od 1.7.2021 do 16.7.2021 počas pracovných dní (nie vo sviatok 5.7.2021)

  v čase od 7.30 do 16.30 hod.

  Deti sú automaticky nahlásené na stravovanie v ŠJ podľa dní uvedených vo Vašej prihláške. Ak bude dieťa chýbať, treba ho odhlásiť. Za letný ŠKD sa platí poplatok 10 € a obedy sa hradia v sume 1,21 €.

 • MDD

  Milí žiaci,

  v utorok 1.06.2021 budeme mať v škole Deň detí. Váš sviatok oslávite rôznymi aktivitami, ktoré si pre Vás pripravili Vaši triedni učitelia (resp. zastupujúci učitelia). Učebnice a zošity si nemusíte nosiť. Tento rok budete mať aktivity len v rámci triedneho kolektívu z dôvodu dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení. Žiaci 1. ročníka majú 4 hodiny, ostatní majú 5 hodín. ŠKD je v prevádzke.

  So želaním pevného zdravia vedenie školy

 • Na základe zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a v spojení s § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR z 15. 04. 2004 č. 291/2004 Z. z. na základe ukončenia volebného obdobia predchádzajúcej rady školy pri Základnej škole s materskou školou Suchá nad Parnou, Suchá nad Parnou 55, 919 01 Suchá nad Parnou,

  riaditeľ školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie.

  Bližšie informácie o termínoch nájdete v nasledujúcom dokumente: Vyhláseni volby.pdf

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Výtvory z ŠKD - jarné motívy a darček ku Dňu matiek.

  Šikovné pršteky našich detí v ŠKD pod vedením pani vychovávateliek nezaháľajú ani v týchto mesiacoch a neustále vyrábajú krásne výtvory.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme v školskom klube detí.

  Pani vychovávateľky pripravili pre deti v ŠKD na Deň Zeme zaujímavé náučno-hravé popoludnie v rámci jednotlivých oddelení. Rozličnými aktivitami sa učili deti správne separovať odpad, dozvedeli sa o dôležitosti vody pre život a o rastlinách. Okrem toho si vysadili do nových vyvýšených záhonov prvé semienka - hrášok, reďkovky, mrkvičku, cibuľku, okrasné kvietky, jahody a pod. Teraz sa budú o ne starať a budú očakávať svoju prvú spoločnú úrodu. V areáli školy žiaci 2. stupňa na hodinách techniky vysadili nové druhy kríkov, stromčekov a učia sa o ne starať.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme 1.B trieda.

  Ako každý rok 22.4., si pripomíname sviatok Zeme. Keďže tento rok, vzhľadom k nepriaznivej zdravotnej situácii na planéte Zem, sa nemohol tento deň konať vo veľkom, teda celá škola, učiteľka 1.B triedy sa ho rozhodla uskutočniť sama so svojou triedou. Najprv sa s deťmi porozprávala o planéte Zem, o povinnosti našu Zem ochraňovať/neodhadzovaním papierikov mimo odpadových košov, či triedením odpadu - papier, plast, bioodpad...potom deti pracovali zábavnou formou na výrobe Knihy o Zemi: kde zároveň bola matematika, slovenčina, prvouka. To trvalo prvé dve vyučovacie hodiny. Po desiatovej prestávke ich čakalo vonku prekvapenie v podobe ďalekohľadov, rozprávaní a súťaž aj o vesmíre. O toto sa postaral pán Šúst, otecko Ninky Šústovej.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Na návšteve u prvákov.

  Kto neverí, nech sa pozrie, ako naši prváci už vyrástli a aké krásne projekty vyrobili. A pošuškám vám, že o chvíľu im budú známe všetky písmená (teraz sa učia dz a dž).

 • Zber papiera

  Od stredy 12.5.2021 začína v škole zber papiera v čase od 6.30 hod. do 16.30 hod. Zbierame papier zviazaný alebo v krabici, noviny, časopisy, knihy bez tvrdých obalov. Samostatný kartón nezbierame. O blížiacom sa ukončení zberu (naplnenie kontajnera) budeme informovať.

  Triedením papiera šetríme nielen lesy, ale tiež vodné zdroje a energie. Z vytriedeného papiera sa ďalej vyrába novinový papier, zošity, lepenkové krabice, toaletný papier, puzzle, obaly na vajíčka a podobne. Jedna tona zberového papiera zachráni 17 stromov!

 • V tomto školskom roku sa okresné kolo Pytagoriády konalo online formou.

  Zo zúčastnených žiakov boli úspešnými riešiteľmi:

  4. ročník - Diana Oborilová, Terézia Horníková, Dominik Baláži a David Polakovič

  5. ročník - Lukáš Halaksa, Peter Kedro

  6. ročník - Juraj Čambál

  Úspešnými riešiteľom boli odovzdané vecné odmeny a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.

 • Počas mesiaca marec sme pripravili pre žiakov 2. stupňa online Večer s knihou.

  Podujatie sa konalo každý štvrtok v mesiaci marec. Žiakom sme čítali:

  v 5. ročníku - rozprávky (Mgr. Kovaľová a Izakovičová);

  v 6. ročníku - dramatizované čítanie bájok (žiaci 9. ročníka s Mgr. Dzurekovou), poviedky zo života detí (Mgr. Sekerová),

  v 7.a 8. ročníku ( denník Zmätené dvojičky zo slepej uličky - Mgr. Jankovičová a Mgr. art. Dobšovičová)

  v 9. ročníku (knihu Utiekol som z Osvienčimu od R. Vrbu - Mgr Dzureková). Pre žiakov sme pripravili online kvízy a hry; mladší žiaci mali kostýmovú párty (obliekli sa do kostýmov rôznych literárnych postáv), predstavili sme im krátky príbeh od D. Heviera - Škola po škole a podľa tohto vzoru sme tvorili výhovorky - Prečo meškáš na online hodinu? Na poslednom stretnutí žiaci predstavovali rovesníkom svoju obľúbenú knihu.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou
  Suchá nad Parnou 55
 • Riaditeľňa +421 33 5580155; +421903 580 155
  Zborovňa + 421 33 5352862
  Ekonómka +421 33 5352861, oborilova@zssucha.eu
  Šk. jedáleň +421 950 885914, oborilova@zssucha.eu
  Materská škola +421 33 5580192 , +421 910 580192

Fotogaléria