Navigácia

Partners

Sobota 21. 10. 2017

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Vážení návštevníci,

  na tejto stránke máte prístup k internetovej ŽK.

  Ostatné informácie nájdete na adrese:

  http://www.zssucha.eu

 • 18. 3. 2011

  V utorok, dňa 8.3.2011 sa v kultúrnom dome v Suchej nad Parnou konali slávnosti ukončenia fašiangového obdobia. Celú akciu moderoval p. Stanislav Martinkovič. Jeho humorné slová rozosmiali všetkých divákov. Na úvod vystúpil pásmom ľudových piesní a básní folklórny krúžok za základnej školy pod vedením Milady Krajáčovej. Suchovský spevácky zbor, ktorý diriguje Alena Baranovičová, pokračoval piesňami a vtipnými veršami od Blahoslava Hečka. Pochovávanie basy spolu s dychovou hudbou Suchovanka nacvičili mladí suchovskí hasiči.

 • Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú na exkurzii vo Viedni, ktorú organizuje Mgr. Emília Jurišová

  http://www.zssucha.edu.sk/rakusko.swf

 • Dňa 25. októbra 2010 sme usporiadali zaujímavé podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc pod názvom „Zahrajme sa a učme sa pomocou kníh“. 

       Tohto podujatia sa zúčastnili žiaci 3. ročníka, 1. ročníka a žiaci školského klubu.

       Podujatie prebiehalo nasledovne:

 • Dňa 23.10.2010 sme na obecnom úrade v Suchej n/P. uvítali do života nového človiečika Miroslava Dobiáša. Pán starosta František Oboril, matrikárka Mária Izakovičová a kultúrna referentka Helena Tajcnárová sa prihovorili rodičom a ich dieťaťu vľúdnymi slovami.  Krojované deti z folklórneho krúžku pod vedením M. Krajáčovej, Johana Hečková a Mária Pluhárová mu zaspievali uspávanku Zahrajte mi tichúčko. Anna Fridrichová  zarecitovala báseň. Malý Mirko dával svoj deň dostatočne najavo občasným krikom. Nakoniec sa rodičia a bábätko spolu s účinkujúcimi deťmi odfotili.

 • Pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripravil Obecný úrad v Suchej nad Parnou našim dôchodcom dňa 17.10. 2010 pekné nedeľné popoludnie. Pán starosta František Oboril sa im prihovoril svojim slovom, deti z folklórneho krúžku pod vedením Milady Krajáčovej ich potešili peknými piesňami a básňami. Duo spievali Mária Pluhárová z V. ročníka a Johana Hečková z III.B – piesne Vyvandroval Janko a Z Východnej dievčatá. Pieseň Čerešničky si spolu s nimi zaspievali ďalšie deti z folklórneho krúžku. Prváčky - Mária Slúková, Natália Krupanská, Elena Schwarzová, druháčky – Tatiana Minarovičová , Petra Pazúrová, tretiačky – Nikola Horváthová, Nikoleta Muchová, Nikol Jakušová a štvrtáčka Alexandra Jakušová. Básne boli venované šedinám, múdrosti a láske.  Päť dievčat im predviedlo aj moderný tanec, ktorý s nimi nacvičovala Katarína Krajčovičová ml. Pán starosta zablahoželal jubilantom a odovzdal im darčeky. Potom už nasledovalo oceňovanie – pani Fabianová a pán Štefánek,  predsedovia JDS v Trnave odovzdali in memoriam pre Zefirína Hečka za prínos kultúry zborovej piesne, ktorý prevzala jeho manželka Mária Hečková, ďalšie ocenenie dostal spevácky zbor SSZ a hudobná skupina Dodo. Občanom sa prihovoril i pán Michal Blažo, predseda dôchodcov v Suchej nad Parnou. Dôchodcom do tanca vyhrávala dychová hudba Suchovanka.

 • Bol zverejnený školský poriadok platný pre školský rok 2010/2011

  http://www.zssucha.edu.sk/poriadok2010.pdf

 • Bol zverejnený aktuálny rozvrh hodín na školský rok 2010/2011.

  http://www.zssucha.edu.sk/rozvrh/Export/index.html

 •        Každý rok sa striedajú štyri ročné obdobia. Pre každé ročné obdobie je charakteristická istá činnosť ľudí. Tak napríklad pre zimu - Vianoce; pre jar - vítanie tohto ročného obdobia a Veľká noc aj z hľadiska kresťanského; pre leto - žatva a s ňou spojené oslavy bohatej úrody - Dožinky; pre jeseň - zber úrody a oslava s tým spojená - Vinobranie.

 • Naši žiaci pod vedením pani Mgr. Heleny Dujničovej a Milady Krajáčovej pripravili program ku Dňu matiek.

  1. časť

  2. časť

  3. časť

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou
  Suchá nad Parnou 55, 919 01
 • Riaditeľna +421 33 5580155 Fax +421 33 5352861
  Zborovňa + 421 33 5352862
  Ekonómka, Školská jedáleň +421 33 5580358
  Materská škola +421 33 5580192

Fotogaléria